1.png

1. 搭乘交通工具前往瑪雅。

 2.png

2. 進入瑪雅。

1.png

3. 移動到圖中紅圈處,戰鬥會自動觸發,請先整裝完畢。

 2.png

全物理,火混亂。 

增援:

風>地----------------地>風

水>水----------------火>火

水>火----------------火>水

風>風----------------地>地

 

 

 

 

 

創作者介紹
創作者 海天國度 的頭像
海天國度

飄 流 點 點

海天國度 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()